ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน

เอกสาร/ไฟล์แนบ
FileFile sizeDownloads
Download this file (tableprice22072562_02.pdf)ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ61 kB17

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (กรมบัญชีกลาง e-GP)

ico5 ประกาศเชิญชวน

ico6 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ผู้ได้รับการคัดเลือก

ico7 ประกาศราคากลาง

บริการประชาชน