เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ สำหรับตำแหน่งดังนี้
1. ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา
3. นักการ จำนวน 1 อัตรา

วันเวลาสถานที่สอบ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สำนักปลัดเทศบาล ชั้น 3 หรือทางโทรศัพท์ 044602345 ต่อ 101-102