ตามที่เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน ๑ อัตรา โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๒-๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ซึ่งการรับสมัครดังกล่าวได้สิ้นสุดแล้ว และได้ทำการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ให้ผู้มีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ สำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์