Up

รายงานผลการตรวจสอบของสตง. ปีงบประมาณ 2562

รายงานผลการตรวจสอบของสตง. ปีงบประมาณ 2562
File Size:
15.04 MB
Date:
30 สิงหาคม 2562
Downloads:
132 x
  • รายงาน/ผลการตรวจสอบของสตง
  • รายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสตง.
  • รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน โดยผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายในและผลการตรวจสอบของสตง.
 
 
 
Powered by Phoca Download

e-Service