Up

รายงานผลการตรวจสอบของสตง. ปีงบประมาณ 2562

รายงานผลการตรวจสอบของสตง. ปีงบประมาณ 2562
File Size:
15.04 MB
Date:
30 สิงหาคม 2562
Downloads:
37 x
  • รายงาน/ผลการตรวจสอบของสตง
  • รายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสตง.
  • รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน โดยผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายในและผลการตรวจสอบของสตง.
Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file
 
 
 
Powered by Phoca Download