รายงานการประชุมคณะกรรมการเสริมสร้างความโปร่งใสในระบบราชการของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560

Gallery_detail
Youtube

รายงานการประชุมคณะกรรมการเสริมสร้างความโปร่งใสในระบบราชการของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 2  เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

เอกสาร/ไฟล์แนบ
FileFile sizeDownloads
Download this file (notice05042560.pdf)รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/25604113 kB198

e-Service